Waarom klokluiden?

Klokken als communicatiemiddel
Al eeuwen luiden klokken als communicatiemiddel. Ze roepen niet slechts op tot gebed, maar vertellen de inwoners met hoge of sonore klanken en zonder woorden wat er aan de hand is in de stad of het dorp. 

Wanneer er iemand overleden is, klinken de lage klanken van de doodsklok; de papklok gaf in de middeleeuwen aan dat de stadspoorten dichtgingen en het etenstijd was; de waakklok luidt als er brand is.

In veel dorpen in Friesland en Groningen kondigen klokken tegenwoordig nog steeds de geboorte van een kind aan en in Utrecht kondigt de Banklok de raadsvergadering aan.

Impact van Corona op ons leven
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

Klokken van hoop
In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de torens, klokkenstoelen en kerken die een oproep van hoop kunnen doen door de luidklok te doen klinken. Help mee om die oproep van hoop letterlijk van de torens te laten horen! 

Waarom klokken luiden bij dit project?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten en dat we ons in solidariteit met elkaar verbonden voelen.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

Thuis meedoen
Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.