Update 24 april 2020

Het initiatief Klokken van hoop sluiten we met elkaar af tijdens de laatste luidingen op woensdag 29 april, 19.00-19.15 uur en Bevrijdingsdag 5 mei, 12.00-12.15 uur. Deze afsluitende twee momenten worden ook weer van harte aanbevolen door de Raad van kerken in Nederland.

Beste lezers,

Allereerst willen we allen die deelnemen of hebben deelgenomen aan ‘klokken van hoop’ hartelijk danken voor het enthousiasme en de betrokkenheid. De vele reacties zijn hartverwarmend. Van Groningen tot Middelburg en van de Waddeneilanden tot in het puntje van Limburg zijn klokken geluid. We zijn erg dankbaar dat we met elkaar zo’n verbondenheid gestalte konden geven.

Begin van een nieuwe fase
Dinsdag 21 april j.l. is er meer duidelijkheid gekomen over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Voor sommigen was de boodschap misschien onbevredigend omdat er op het eerste oog nog niet veel aan de situatie lijkt te veranderen.

Toch zien we met de opening van de basisscholen in mei de eerste stappen van een nieuwe fase. De kinderen gaan weer naar school en er ontstaat voor de thuiswerkende ouders meer ruimte om rustig te werken. De fase waarin alles ‘normaal’ is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de fase die nodig is om daar te komen gaat beginnen.

Dat zijn hoopvolle tekens! Met de klokken van hoop hebben we niet anders gewild dan dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen.

We hebben daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop’ voor nu te beëindigen. 

Laatste luidingen ‘klokken van hoop’ (29 april en Bevrijdingsdag)
Het beëindigen van ‘klokken van hoop’ betekent dat woensdag 29 april a.s. de laatste ”woensdagavond-luiding” zal zijn.

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). We vragen u dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ te luiden.
De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land.

Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

De vlaginstructies voor Bevrijdingsdag kunt u hier vinden.

Verder aanbevolen luidingen

Luiding Koningsdag 27 april
Op maandag 27 april is het Koningsdag. Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd. De Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen heeft een programma voor deze dag bekend gemaakt. Klokgelui maakt hier deel van uit als aankondiging van de Nationale Aubade. De Oranjebond vraagt of klokken geluid kunnen worden van 09.45-10.00. Om 10.00 uur wordt het Wilhelmus thuis gezonden, via de media verbonden met het Concertgebouworkest, dat het volkslied muzikaal zal begeleiden. Vlaginstructies kunt u hier vinden.

Luiding Dodenherdenking 4 mei
In veel plaatsen is het al gebruikelijk om de Nationale Dodenherdenking aan te kondigen met klokgelui. Het Comité 4 en 5 mei roept bespelers van blaasinstrumenten op om lokaal vanuit huis de taptoe te blazen om 19.58 uur. 

Hierna wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Als u lokaal de klokken wilt luiden (vanaf 19.45 uur), houd u dan rekening met de taptoe om 19.58. Waar dat mogelijk is (en de corona- en veiligheidsmaatregelen dat toelaten) zou men eraan kunnen denken om taptoe van de toren te laten blazen. Er is een aangepast vlagprotocol (namelijk de hele dag de vlag halfstok), dat kunt u hier vinden: 

BEDANKT!
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! We wensen u veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Michael van den Bergh
Hans de Rie
en de klokkenluiders van de Paradijskerk te Rotterdam

Historische Bourdonklok in Delft luidt mee

De historische Bourdonklok in de toren van de Oude Kerk in Delft zal in april meeluiden met ‘klokken van hoop en troost’. Dat meldt de directie van de Oude en Nieuwe Kerk Delft. 

De Bourdonklok is een historische luidklok die alleen gebruikt wordt wanneer een lid van het koninklijk huis wordt bijgezet in het graf in de Nieuwe Kerk en belangrijke nationale aangelegenheden.

Lees het hele artikel op: Algemeen Dagblad – Delft

Klokken van hoop verlengd

Beste deelnemers en belangstellenden,

Aanstaande woensdag (1 april) is de derde luiding van ‘klokken van hoop en troost’. Veel dank voor uw betrokkenheid en de aanmelding van zo veel luidklokken!
Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken hebben zich de afgelopen tijd ‘officieel’ aangemeld voor klokken van hoop en troost. Daarnaast nemen nog meer klokken deel in allerlei steden en dorpen, die (nog) niet zijn aangemeld.

Klokken van hoop en troost verlengd tot en met eind april, doet u mee?
Uit het hele land zijn positieve reacties ontvangen van deelnemers en ‘luisteraars’. Sinds maandagavond is van verschillende kanten het verzoek gekomen of de actie verlengd wordt. We hebben met veel groepen gesproken en hebben het volgende besloten: we verlengen de actie ‘klokken van hoop en troost’ tot eind april. We roepen alle deelnemers op om zich aan te sluiten bij de luiding op de volgende woensdagen, tussen 19.00 en 19.15 uur:

  • woensdag 8 april 2020;
  • woensdag 15 april 2020;
  • woensdag 22 april 2020;
  • woensdag 29 april 2020.

In dit bericht leggen we uit waarom we de actie verlengen en waarom we nu hebben gekozen voor verlenging tot eind april.

Verlenging
Toen we dit initiatief zijn gestart, waren de overheidsmaatregelen van kracht tot en met 6 april 2020. Er is toen gekozen om drie woensdagen in de periode tot 6 april een klokluiding te houden als teken van hoop en troost en daarna te kijken hoe de overheid de maatregelen zou verscherpen óf zou opheffen.

Inmiddels heeft de overheid de maatregelen verlengd tot 1 juni a.s. Ook heeft de premier aangegeven dat de overheid aanstaande dinsdag zal beslissen hoe zij na 6 april verder vervolg geeft aan die maatregelen. Daarom lijkt het ons beter om de luiding niet te ver vooruit te plannen en per periode te bekijken of er een vervolg nodig is. Hierbij houden we de maatregelen van de overheid scherp in het oog. Eind april zal dus weer bekeken worden of het nodig is om de klokken van hoop en troost in de maand mei te luiden.

Betekenis van het klokluiden bekend maken
Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We zijn van mening dat klokgelui een krachtig signaal naar de samenleving kan zijn, zolang we vertellen waarom de klokken geluid worden. Wanneer we onze omgeving informeren over dit troostvol en hoopvol gebaar van klokgelui, kan het initiatief breed gedragen worden door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.

We vragen daarom alle deelnemers om hun omgeving te informeren, bijvoorbeeld door een bericht in de buurtapp, of een bericht op de eigen website. U kunt daarbij verwijzen naar de pagina met veelgestelde vragen

De kern van ‘klokken van hoop’
Graag herhalen we nog eens de kern van deze actie:

  • We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
  • We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
  • En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

Vragen en informatie
Mocht u vragen hebben over de actie, de verlening of anderszins, dan vragen we u om eerst op de pagina met veelgestelde vragen te kijken. Mogelijk wordt daar al antwoord gegeven op uw vragen. Wanneer uw vraag er niet bij staat stuurt u dan gerust een e-mail

Met vriendelijke groet,
Michael van den Bergh
Hans de Rie
en de klokkenluiders van de Paradijskerk te Rotterdam