FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hoe lang duurt dit project ‘klokken van hoop en troost’?
Bij aanvang van het initiatief is gekozen om driemaal een klokluiding te verrichten, namelijk op 18 maart, 25 maart en op 1 april. Dit valt in de periode (die duurt tot en met maandag 6 april) waarin de rijksoverheid bijzondere maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Nu de overheidsmaatregelen verlengd zijn tot 1 juni 2020, is besloten om de actie te verlengen gedurende de maand april. De data waarmee de actie verlengd wordt zijn: 8 april, 15 april, 22 april en 29 april. Eind april zal bekeken worden of de actie doorgezet wordt. 

Waarom luiden de klokken op woensdagavond?
De ‘klokken van hoop en troost’ luiden niet om een religieuze reden, maar om een signaal van hoop en troost aan de samenleving te geven en als uiting van respect aan iedereen die werkt in de hulpverlening. Woensdag is een neutrale dag in de week. Door de luiding op woensdag te laten plaatsvinden, wordt de luiding van ‘hoop en troost’ niet verbonden met religieuze luidingen op zondagen.

Wat is de betekenis van klokken?
Al eeuwen worden klokken gebruikt als communicatiemiddel. De klokken gaven diverse momenten op de dag aan. De papklok meldde het sluiten van de stadpoorten, waarbij het tevens etenstijd was. De brandklok werd geluid door brandwachters op de torens als er brand in de stad ontdekt werd. Klokken luiden nog steeds bij nationale gebeurtenissen zoals de Nationale Dodenherdenking, Koningsdag en Bevrijdingsdag; maar ook bij de Herdenking op het Bombardement in Rotterdam op 14 mei of Oudjaarsnacht. Van oudsher worden klokken geluid als er iemand in het dorp overleden is (het zogenaamde ‘overluiden’), of als er een kind geboren is. In de stad Utrecht luidt de Banklok vooraf aan de raadvergadering van de gemeenteraad en in veel dorpen luiden er nog klokken om het einde van de werkdag aan te geven. Klokken worden weliswaar gebruikt om religieuze samenkomsten aan te kondigen, maar ze hebben altijd ook een dorps- of stadsfunctie. De verschillende klokken, met hun verschillende klanken, brengen de inwoners dus op de hoogte van wat er aan de hand is. Bij het initiatief ‘klokken van hoop en troost’ is gekozen om deze aloude functie van klokken in te zetten om een solidaire boodschap van hoop en troost te verspreiden voor alle mensen.

Wij willen graag meedoen met klokken van hoop en troost. Waar moeten we ons aanmelden?
Het is niet verplicht om de klokken aan te melden. Toch vragen we deelnemers om hun luidklokken via dit formulier aan te melden. We kunnen hierdoor een mooi overzicht krijgen van de klokken die meedoen. Wanneer het formulier niet werkt kunt u ons mailen. Het adres vindt u op de contactpagina. In de mail maakt u vermelding van de naam van de toren/het gebouw, het adres, de plaats en de provincie.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?
Uw aanmelding wordt gebruikt om de landkaart te voorzien van alle plaatsen waar klokken van hoop en troost luiden.  We gebruiken hiervoor de naam, het adres, de plaats en de provincie van de locatie die u ons heeft doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens (het e-mailadres en de naam van de contactpersoon) worden alleen gebruikt om tijdens het project te informeren van eventuele belangrijke informatie.

Wij willen wel luiden maar onze toren staat in een woonwijk, wat kunnen we doen?
Als u de klokken luidt gaat het vooral om de intentie waarom er geluid wordt en niet om de duur van de luiding. In sommige gevallen kiezen deelnemers om de klokken vijf minuten te laten luiden. Wanneer u meedoet is het in ieder geval heel belangrijk om omwonenden te informeren over de klokken en de boodschap van ‘hoop en troost’. U kunt bijvoorbeeld een bericht opnemen op een website of een bericht laten uitgaan in de buurtgroepsapp. Rondom de eerste luiding op 18 maart is er veel media-aandacht geweest voor het initiatief. Dit heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat veel mensen inmiddels bekend zijn met het initiatief.

Onze locatie is door meerdere personen tegelijkertijd aangemeld. Wat moeten we doen?
U hoeft niets te doen. Elke aanmelding wordt eerst verwerkt in de landkaart. Zo zien we of een locatie al bij ons bekend is. Indien de locatie niet eerder gemeld is, wordt deze in de lijst geplaatst onderaan deze pagina.