Home

Het initiatief is afgesloten op Bevrijdingsdag 2020
Van 18 maart tot en met 29 april hebben elke woensdagavond de klokken van hoop geluid. Op Bevrijdingsdag 5 mei is om 12.00 uur de laatste luiding verricht. We danken alle betrokken voor hun enthousiasme en medewerking!
#klokkenvanhoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen waren gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, hebben we de klokken van hoop geluid!

Inmiddels worden vele plaatsen waar mensen samen zijn in de komende fase weer geopend. Hierin zien we de eerste stappen die terugleiden naar het leven zoals we dat gewend waren.

Vele torens, kerken en klokkenstoelen deden mee aan dit initiatief dat aanbevolen werd de Raad van Kerken in Nederland

We danken alle betrokkenen voor hun medewerking en enthousiasme!